ADR opleidingen; bij Jolmers kunt u terecht voor alle ADR en Code95 opleidingen herhaling ADR verlenging Gevaarlijke stoffen eigenrijder gevaarlijkestoffen gevaarlijke stoffen Vakopleiding Beroepsgoederenvervoer Heftruck opleidingen goederenvervoer ADR vervoer VCA vol VCA basis ARBO-activiteiten: GMP Jolmers, 2019 BHV IVVO, opleidingen, ADR veiligheidsadvies, ADR, gevaarlijke stoffen, gevaarlijkestoffen, ADR eigenrijder, tank, veiligheidsadviseur, Melle Simon  advies, bemiddeling, gevaarlijke stoffen vervoer, verpakkingen, wet milieu gevaarlijke stoffen, veiligheidsadviseur calamiteitenplan vakopleiding beroepsgoederen vervoer, bus taxi, met de modules calculatie, financieel management, seb ccv en tln.

Veiligheidstraining Bovenloopkraan

Een bovenloopkraan is één van de hulpmiddelen om het laden / lossen en het transporteren van lasten efficiënter te laten verlopen.  In de ARBO-regelgeving is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold, zodat de veiligheid en gezondheid – die verband houden met zijn arbeid – voldoende is gegarandeerd.


Tijdens de veiligheidstraining wordt er ruim aandacht besteed aan de techniek van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid, het bedienen van het systeem en aan het veilig gebruik van goedgekeurde hijsmiddelen en hijsgereedschappen.
De nadruk van de training ligt op het aspect veiligheid waarbij het functioneren en de verantwoordelijkheid van de bediener centraal staat.


Deze veiligheidstraining is maatwerk d.w.z. dat de theorielessen dienen ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de eigen dagelijkse werkomstandigheden.
Er wordt gewerkt met de gereedschappen en het materiaal waarmee de cursist dagelijks te maken heeft.
Deze cursus wordt daarom uitsluitend  “in company” gegeven.


De cursus is gericht op:

  • de wettelijke eisen die aan de bediener gesteld worden;
  • gevaren, risico’s en het voorkomen daarvan;
  • techniek van de kraan;
  • aanslaan van de lasten.


Werkgever en werknemers voldoen door deze veiligheidstraining aan de voorschriften van de Arbo-wet (Artikel 8), het Arbo-besluit (Artikel 7.17c) en  de Arbeidsinspectie (Arbo-informatieblad 14).


Alle onze opleidingen/trainingen voldoen aan de  Arbeids-omstandighedenregeling. (Paragraaf 1.2 “Algemene bepalingen over opleidingen”)


Examen
De theorie wordt getoetst d.m.v. een aantal multiple choice vragen. Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid wordt de toets mondeling afgenomen.
De praktische deskundigheid (bedieningsvaardigheden) wordt door de instructeur beoordeeld tijdens en/of na de praktijkinstructie.


Vooropleiding en/of toelatingseisen
Minimum leeftijd 16 jaar; redelijke beheersing van de Nederlandse taal.


Bijzonderheden
Het lesmateriaal wordt, indien gewenst, voor aanvang van de cursus toegezonden, zodat de cursist zich kan voorbereiden.


Kosten
Een “in company cursus”  kost € 1000,-- per dag bij maximaal 6 deelnemers.
Cursusboeken en eventueel ander lesmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
De examenkosten bedragen € 35,-- per deelnemer, incl. certificaat en/of pasje.
De prijzen zijn exclusief  BTW .snelkeuze menu

Certificaat

De werkgever is verplicht een overzicht bij te houden van de opleidingen die zijn werknemer heeft gevolgd.

De werknemer moet kunnen aantonen dat hij of zij onderricht heeft gehad. Na afloop ontvangt de kandidaat een certificaat, pasje of diploma.

Tevens kan de deelnemer voor alle cursussen die wij aanbieden CCV nascholingspunten krijgen