ADR opleidingen; bij Jolmers kunt u terecht voor alle ADR en Code95 opleidingen herhaling ADR verlenging Gevaarlijke stoffen eigenrijder gevaarlijkestoffen gevaarlijke stoffen Vakopleiding Beroepsgoederenvervoer Heftruck opleidingen goederenvervoer ADR vervoer VCA vol VCA basis ARBO-activiteiten: GMP Jolmers, 2019 BHV IVVO, opleidingen, ADR veiligheidsadvies, ADR, gevaarlijke stoffen, gevaarlijkestoffen, ADR eigenrijder, tank, veiligheidsadviseur, Melle Simon  advies, bemiddeling, gevaarlijke stoffen vervoer, verpakkingen, wet milieu gevaarlijke stoffen, veiligheidsadviseur calamiteitenplan vakopleiding beroepsgoederen vervoer, bus taxi, met de modules calculatie, financieel management, seb ccv en tln.

Veiligheidstrainingen

Volgens de Arbo-wet moet iedere werkgever zorgen voor “doeltreffend en aan de uitvoerende taken aangepast onderricht, met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn, in relatie tot de te verrichten arbeid”.
Volgens art. 7.17 c moeten personen die hijs- en hefwerktuigen en/of gemotoriseerde transportmiddelen bedienen, daarvoor een “specifieke deskundigheid” bezitten.


Uit deze Arbo artikelen kan geconcludeerd worden dat de werkgever een grote verantwoordelijkheid draagt m.b.t. het opleidingsniveau van zijn werknemers. De werkgever kan aan deze eis voldoen door zijn werknemers een opleiding aan te bieden die in relatie staat tot de werkzaamheden. Volgens onze norm betekent dit een opleiding met de “dagelijkse” gereedschappen en hulpmiddelen van de cursist, in de eigen werkomgeving.De veiligheidstrainingen die hiervoor in aanmerking komen en die wij -in company- aanbieden zijn onder meer:

Vorkheftruck / Reachtruck

De ééndaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs-, hef- of transportvoertuigen ...

Lees meer...

Veilig werken langs de weg

Werken aan of langs de weg brengt risico’s met zich mee. Een wegwerker moet zich van die risico’s bewust zijn. Bovendien moet hij weten welke maatregelen hij moet nemen voor zijn eigen veiligheid ...

Lees meer...

VCA opleidingen

De veiligheidschecklist voor aannemers, het VCA-systeem, wordt veel gevraagd bij overheidsopdrachten en bij werkzaamheden in de bouw...

Lees meer...

BHV opleidingen

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De voornaamste taken van...

Lees meer...

Autolaadkraan

Een autolaadkraan is één van de hulpmiddelen om het laden / lossen en het transporteren van lasten efficiënter te laten verlopen.  In de ARBO-regelgeving is bepaald...

Lees meer...

Ladingzekering

Meerdere ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Dit verhoogt de druk op de chauffeur om het laden, stuwen en verankeren voor de rit goed uit te voeren, zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schade...

Lees meer...

Behaviour Based Safety

Beroepschauffeurs van tankwagens die in het kader van Behaviour Based Safety hebben een periodieke evaluatie van vaardigheden nodig. Binnen de training worden bovendien de beginselen van Het Nieuwe Rijden geïntegreerd. ...

Lees meer...

Nascholing

Sinds september 2009 moeten beroepschauffeurs verplicht elke 5 jaar 35 nascholings uren volgen in het kader van code95 Vakbekwaamheid Beroepsvervoer....

Lees meer...

snelkeuze menu

Certificaat

De werkgever is verplicht een overzicht bij te houden van de opleidingen die zijn werknemer heeft gevolgd.

De werknemer moet kunnen aantonen dat hij of zij onderricht heeft gehad. Na afloop ontvangt de kandidaat een certificaat, pasje of diploma.

Tevens kan de deelnemer voor alle cursussen die wij aanbieden CCV nascholingspunten krijgen